Posts Tagged 'fonètica'

17a sessió: 12/03

Vaja, això s’anima! Al calaix de sastre hi ha un munt de comentaris nous… I ara que vosaltres us animeu jo afluixo, aiii! Ho sento perquè aquesta setmana no vaig demanar a ningú que prengués acta de la sessió i es va quedar pendent. Sort que avui me n’he recordat!

I això, que com a penitència pel meu cap de pardals (una mica cansadet perquè el final de trimestre fa estralls entre els profes), faig jo una mica de resum de la sessió passada.

En primer lloc vam corregir l’exercici de fonètica vocàlica“Faltes d’ortografia”, basat en un article molt divertit d’en Toño Vega i en Joan Barril. (Per cert, al web del diari Avui, a la secció d’opinió hi trobareu molts articles d’opinió i cartes al director que recomano que llegiu; la lectura també és una bona pràctica per adquirir textura i recursos a l’hora d’escriure un determinat tipus de textos.) Així, doncs, vam estar repassant una mica la fonètica vocàlica que se’ns havia quedat molt enrere. I, ja que hi som… si algú s’anima a fer el solucionari de l’exercici de fonètica que acabo d’adjuntar i me l’envia per correu (a partir de la correcció que en vam fer a classe), també el posaríem al bloc perquè el tinguessin les persones que no van venir. 🙂 Si no, ja ho faré jo quan tingui un moment, però s’agraeixen col·laboracions.

En segon lloc, vam corregir exercicis de pronoms febles del llibre (pàg. 283-286) i ens van aparèixer dubtes amb el pronom de subjecte i el de CN, dels quals encara no havíem parlat. Demà us en faré cinc cèntims. Per altra banda, van sortir dubtes amb una frase dels exercicis:

Per ajudar-la, no veig que hi pugui fer res. [El dubte era amb la funció sintàctica del pronom hi: CC o CPrep. Demà faré una proposta de solució del dilema…]

Després d’això vam fer la lectura de 6 textos diferents sobre autors considerats “clàssics” de la literatura catalana. La lectura va ser individual i després ens vam agrupar de 4 en 4 i cadascú va comentar i resumir el material del seu autor a la resta del grup. Es tractava de discutir, després, a partir de la informació donada, quina seria la lectura del 3r trimestre.

Finalment, es va aprovar per unanimitat que cadascú llegís el que volgués, però, això sí, amb la condició que fos d’un dels autors treballats a la sessió: Pere Calders, Mercè Rodoreda, Víctor Català, Josep Pla, Pere Quart, Salvador Espriu. Si voleu fer recomanacions concretes d’algun llibre que ja hàgiu llegit per als companys, ho podeu fer al calaix de sastre. Jo crec que si algú està una mica dubtós li anirà bé.

Vam estar navegant una mica per internet i observant els recursos que ens ofereix la xarxa, com per exemple la pàgina de la revista lletrA, d’on s’han extret les ressenyes anteriors. O el bloc d’altres profes que fan D, entre els quals vam visitar el de Sant Martí i hi vam veure un enllaç a un documental de la Mercè Rodoreda que us recomano.

Per acabar la sessió hi va haver la presentació dels temes d’història de la literatura. En aquest cas, la Renaixença i Joan Maragall. Va quedar pendent Jacint Verdaguer, que es farà demà juntament amb els temes que queden per acabar i el de l’Oriol que també el tenia pendent.

Crec que estava molt fluixa i vaig badar i us vau escapar sense deures 🙂 Però vam pactar que podíeu anar avançant feina de textos i resums.

Una abraçada i ens veiem demà!

Anuncis

10a sessió: 22/01

Sabeu quin era el crit de guerra dels almogàvers?

Aquí teniu l’acta de l’Eva amb els materials afegits. Que provi!

Només una coseta, Eva, el dia que ve farem un club de lectura o fòrum literari però no pas sobre la Crònica, sinó sobre Les veus del Pamano. Rumieu-hi una mica perquè serà un debat obert entre tots i estaria bé que tothom hi digués la seva.

Comencem la classe amb la descripció del programa de la tarda:

1) Ramon Muntaner, ens en parlarà una mica
2) Acabar el tema de les exposicions orals
3) Verbs i una petita prova de participis (que havíem d’estudiar). Aquí la teniu resolta: prova participis ple.
4) Fonètica: corregir els exercicis de les fotocòpies i els del llibre.
Explicar la última part de fonètica dels exercicis 45 a 48 de les fotocòpies
I per últim, si hi ha temps, Els dialectes (que sempre el deixem pendent)

1) CRONICA de Ramon Muntaner

Ens parla de les fotocòpies que ens repartirà per llegir, són dos fragments del primer volum el paràgraf 1 al 24, del segon els paràgraf 194 al 244.

És un text escrit en català de finals s. XIII començaments s. IV , la Glòria ens anima a llegir i perdre la por al català antic, hem de saber que no ha evolucionat gaire, i més o menys s’entén força bé.  També ha posat el pròleg de Joan Fuster i ens recomana llegir-ho.

Ramon Muntaner (1265) noble català, participa en la conquesta de menorca i en la expedició dels almogàvers (eren bastant sanguinaris i cruels). L’obra comença amb l’engendrament de Jaume I  i els primers 24 paràgrafs ens parla de la seva vida.
La segona part són les aventures dels almogàvers (eren tropes d’assalt molt bons) i  havien estat enviats a conquerir terres junt amb els bizantins.

Ramon Muntaner és l’historiador més important d’aquella època i la peculiaritat és que ell mateix va assistir en aquesta conquesta. El relat està escrit en primera persona.

Paraules que surten:

Et→i ;        ab→ amb;        lleixar→ deixar;    eixir→ sortir

Si no entenem alguna paraula la podem buscar al diccionari català/valencià/balear. També en el llibre pàgines 524-531.

El proper dia farem un club de lectura, on comentarem que ens ha semblat l’obra i que sabem de l’autor. [ho he esmenat a dalt]

Ens recorda que a la prova hi ha un text antic, l’hem d’explicar en català actual i que diguem el significat de les paraules subratllades.

2) Recordatori de les exposicions orals: comencen el 5 de febrer.
Reparteix les fotocòpies per començar a treballar per parelles o individualment.
Hem de presentar:
1 full A4, per les dues cares
Arial 11, espaiat 1,5
Enviar digitalitzat a la Glòria, màxim el mateix dia i ella el penjarà al bloc.
Hem de parlar 15 minuts, la parella i 10 minuts les exposicions individuals.
No es pot llegir.
Ens fa el suggeriment de fer un petit comentari d’un text de l’època, si el treball el fan entre dos. Un fa el comentari i l’altre pot fer el resum de les fotocòpies que ens han entregat.

A les pàgines 512-523 trobarem un resum de la literatura catalana. I a les 372-374 de la història de la llengua.

Canvi de tema:

3) Morfologia verbal

Ens fa un petit repàs del que vam fer a la classe anterior.

Verbs regulars, només aprenent un ja ens sabrem la resta, ens reparteix les fotocòpies de cada conjugació.

Informació que conté la desinència del verb (terminació):

Ex:      cant- éssiu
2a pers →  persona
Pl. →  nombre
Pret → temps
Imperfecte →aspecte
Subj →  mode

Tots els temps no tenen un aspecte clar. Tots els verbs nous que entren al català ho fan en 1a conjugació.

2a conjugació tenen dos models: -er // -re

Comentem una mica les fotocòpies que ens ha repartit dels verbs. Seguidament fem la prova dels participis i gerundis i en acabat  la corregim.

Ens reparteix les fotocòpies de verbs molt irregulars i la comenta.

Velarització,  repassa una mica en quins temps la trobarem:

Present Indicatiu, 1a pers
Present Subjuntiu
Imperfet subjuntiu
Pretèrit perfet simple
Imperatiu

Dues coses a tindre en compte en l’Imperatiu:
Model 1

11
2creu    2 creieu   → No velaritzen
33

Model 2 ( tot l’Imperatiu velaritza)

11
2Tingues    2  tingues → velaritza
33

Merèixer: té dues arrels →  mereixés
meresqués

Corregim els exercicis de la pàg 203

Pàg 201 Correspondència temporal , en una oració composta sempre es dona una correspondència temporal i aquestes són inamovibles.

Pres. Subj – futur
Quan arribi – marxarem

Imp Subj – condicional

Quan arribés – marxaríem

Pàg 157  Irregularitats verbals fàcils

1a conjugació irregulars són tres:        -anar
-estar
– dar (d’aquesta ens oblidem)

Anar: té dues arrels       an-ar
Vaig
Va

Estar , velarització complerta.

2a conjugació

Infinitiu / gerundi  → no velaritzen mai.

Ex. Conèixer   →     jo conec
Conegui
Conegués

Futur         condicional
-re        perdré        perdria
Emetré    emetria
Concebré    concebria

3a conjugació

Els verbos poden ser incoatius (EIX) o no ser-ho.

Serv-    EIX     -o
Serv-    EIX     -Es
Serv-       EIX – Ø
Serv-im
Serv- in
Serv-EIX  – en

Ens dicta uns verbs en castellà i hem de fer la traducció al català.

Ara ens posa deures: pàg.  160, ex: 20 al 28 i estudiar els verbs.

4) Fonètica

Algunes assimilacions especials.

S

(s + r)      Israel        tres rals   (les dues opcions són acceptades)
[r]           [Ø]
[r]

(s + ∫ )   desxifrar
[∫]
[Ø]

(s + З (no he trobat la lletra per afegir-la )    dos joves
[З]
[Ø]

L + ll        el lleó
[λλ]
Corregim les fotocòpies.

Per finalitzar ens posa més deures de les fotocòpies, fer l’exercici 61 i acabar els que ens falten, el proper dia corregirem del 49 al 58 i el 61

9a sessió: 15/01/10

Aquí tenim l’acta del Xavier. Gràcies Xavier!!!

Recordatoris previs: Tothom hauria d’haver lliurat la ressenya de Les veus del Pamano. Divendres que ve reparteixo les fotocòpies de la lectura següent: Crònica de Ramon Muntaner. Per altra banda, divendres que ve també repartiré el material per preparar-se els resum i exposicions orals d’història de la llengua i la literatura. Si algú no s’ha apuntat, ho ha de fer la setmana que ve sens falta. Els resums els penjarem aquí al bloc en una nova secció que obriré perquè tothom se’ls pugui descarregar 🙂

Hem tornat de vacances i la Glòria ens ha dit que ha estat reflexionant i que té la sensació que hem de treballar més, la qual cosa posa en dubte que el fet de reflexionar sigui positiu per l’ésser humà. L’objectiu del dia d’avui és començar els verbs, continuar amb els dialectes i corregir els deures de fonètica.

Com que ens adonem que ens cal fer una repassada dels verbs ens hi posem tot seguit.

En el verb hi ha tres modes: Indicatiu subjuntiu i imperatiu.

L’indicatiu és el mode en el que estem en contacte amb la realitat. El subjuntiu és el mode que fem servir per relacionar-nos d’una forma subjectiva, per exemple els desitjos. L’imperatiu es el mode verbal que fem servir per donar ordres.

Hi ha tres persones: primera, segona i tercera

Hi ha dos nombres: singular i plural.

En el verb hi ha quatre temps ( present, passat, futur i condicional)

Temps passat o pretèrit

Els temps pretèrits es classifiquen en:

Imperfet : ex: jo abans cantava (Els verbs de la primera conjugació en la primera persona acaben en ava i els de la segona i tercera en ia.)

Perfet (indica una acció acabada)

Els perfets es subdivideixen en tres grups

::perfet simple: ex: jo arribí, tu arribares, ell arribà, nosaltres arribàrem, vosaltres arribàreu, ells arribaren.

::Perfet compost: Jo he arribat, Jo he cantat

::Perfet perifràstic: Jo vaig cantat

::Plusquamperfet: Jo havia treballant

A més a més tenim un altre passat que s’anomena anterior i aquesta darrera classificació alhora es subdivideix en

::Anterior perifràstic: Ex: jo vagi haver cantat

::Anterior compost: jo haguí cantat

Condicional: Trobem dues formes

 • Simple: acaba en ria. Ex acabaria
 • Compost: Hauria + participi. Ex: hauria acabat

Futur

També trobem dues formes:

 • El futur simple: ex: cantaré
 • El futur compost: ex: hauré cantat

El Mode Subjuntiu (Relació amb la realitat d’una forma subjectiva)

El mode subjuntiu es pot expressar en quatre temps diferents:

Present: ex jo canti, tu cantis….etc

Imperfet: que jo cantés, que tu cantessis, que ell cantés…..etc.

Pret. perfet compost: que jo hagi cantat, que tu hagis cantat… [aquest me’l vaig oblidar, ai!]

Pret. plusquamperfet: que ho hagués cantat, que tu haguessis cantat…

Finalment tenim el mode imperatiu. Aquest mode s’empra per donar ordres / consells / instruccions i es construeix amb el present de subjuntiu i el present d’indicatiu

1            1 Cantem

2 Canta  2 Canteu

3 Canti   3 Cantin

Arribat aquest punt fem un petit exercici i comencem a estudiar les irregularitats

Primer la Glòria ens remarca:

Verbs de la primera conjugació son els acabats en ar i el 99% son regulars

Segona conjugació son els acabats en “er” i “re”

Com exemples de verbs regulars ens anomena els verbs perd-re i tém-er

Tercera conjugació son els verbs acabats en “ir”

Els verbs de la tercera conjugació poden ser incoatius i no incoatius. (això vol dir que afegeixen –eix- entre el lexema i la desinència.

IRREGULARITATS

Velarització

Les consonants velars son (K) i la (g)

Si la primera persona del present d’indicatiu acaba en (c) les següents formes passen a (g). Aquestes formes son:

 1. Present de subjuntiu
 2. Pret. imperfet de subjuntiu
 3. Pret. Perfet simple
 4. Imperatiu

Hi ha verbs que velaritzen a mitges: Ex verb Cabre i Saber

Present d’indicatiu: cabo, sé

Present de subjuntiu: càpiga, sàpiga

Pret imperfecte de subjuntiu: cabés, sabés

Pret. Perfet simple: cabí, sabí

En el cas de l’imperatiu

1                  1. moguem

2. mou        2. moveu

3. mogui     3. moguin

Verb Caure

1.                  1. caiguem

2. cau           2. caieu

3. caigui       3. Caiguin

En aquests casos com que la segona del singular no velaritza tampoc ho fa la segona del plural

En canvi en els casos en que velaritza la segona del singular també ho fa la segona del plural.

Verb dir

1.                    1. diguem

2. digues         2. digueu

3. digui           3. diguin

Atenció: les ordres negatives no es fan amb l´imperatiu, sinó que es fan amb el subjuntiu.

ex: Caieu a terra quan el director us ho digui.

No caigueu a terra quan…..

Important: Infinitius i gerundis no velaritzen mai.

Vam fer altres exemples i vam recordar que hi ha verbs que les síl·labes àtones van amb a i les tòniques van amb e. Vam fer els exercicis 13,14,15 de la pàgina 202

1              1. traguem

2. treu     2. traieu

3. tregui  3. treguin

Cal que cadascú torni a repassar el verb voler o poder i recordar quines persones van amb o i quines 12 persones van amb u.

pres. ind: puc

pres. subj: que jo pugui, tu puguis, ella pugui, nos. puguem, vos. pugueu, ells puguin

imperatiu: pugues, pugui, puguem, pugueu, puguin

Cal fer els exercicis del llibre pàg.  203 i 204 : 16,17,18 i 19

Arribat aquest punt vam fer un canvi de direcció i vam començar a corregir els exercicis de fonètica de les fotocòpies, encara que primer vam acabar d’estudiar els al·lòfons.

Al·lòfons

(b) (d) i (g) són oclusives sonores i tenen el seu al·lòfon corresponent (β) (δ) (γ)

Aquests al·lòfons apareixen en tots els casos excepte:

 • Principi de paraula. ex: bou dau i gos
 • Darrere una altra oclusiva. ex: abdomen, capgròs
 • També la lletra (d) darrere de l. ex: aldarull
 • Darrere de m/n. ex: àmbit

Els al·lòfons els trobarem entre vocals. ex: abadia i agricultura (β) i (γ)

Fent els exercicis hem vist que teníem dubtes a l’exercici (ks) (gz)

la grafia x té tres signes fonètics diferents:

 • ( ∫ ) al començament de paraula. ex: xocolata,xarxa
 • (ks) Taxi, Taxa, lèxic, Mèxic
 • (gz) Quan la paraula comença per ex+vocal.

DEURES

Seguir fent els exercicis de fonètica de les fotocòpies  i els del llibre (pàg. 270-271-272) i anar fent textos: podeu lliurar un altre text argumentatiu de la llista de temes o el resum de la rondalla de la pàg. 184. Hi haurà  autoprova de participis irregulars de la fotocòpia que vam repartir. Morfologia verbal: cal fer els exercicis del llibre pàg.  203 i 204 , ex. 16,17,18 i 19

****

Jo portaré les fotocòpies de la lectura del 2n trimestre:

Crònica de Ramon Muntaner

I les d’història de la llengua i la literatura perquè pugueu anar preparant les exposicions orals, que comencen al febrer!

8a sessió: 11/12

Avui faig l’acta jo mateixa perquè és l’últim dia abans de vacances.

En primer lloc demano disculpes per no haver actualitzat el bloc ni revisat la informació de l’acta anterior. Per motius personals he tingut uns dies molt durs i no m’he pogut dedicar a la classe. També aviso que encara estic fluixeta i la classe serà de baix impacte.

1) Comencem comentant ràpidament l’accentuació (us havíeu de llegir les pàgines 188-193), sobretot com s’accentuen els compostos i les paraules amb síl·laba tònica que solem situar malament. Després corregim els deures d’accentuació de la pàg. 194 a la 197.

2) Fem l’exercici autoavaluatiu que havíem pactat per veure com anem i què hem après fins ara ja que avui és l’últim dia del primer trimestre. Hi ha un exercici de fonètica vocàlica, un de morfologia del substantiu i l’adjectiu i un de dialectes. El corregim entre tots i va força bé. (Dimarts el penjo, que me l’he deixat a l’ordinador de la feina).

3) Pausa merescuda

4) Fonètica consonàntica i fonètica sintàctica. Ho explico a la pissarra amb exemples. Ho teniu al llibre a les pàgines 266-270. Queden per explicar les ocurrències dels al·lòfons β, ð, ɣ, però estem molt cansats i ho deixem per a la tornada. Igualment ho podeu llegir a la pàgina 270 al començament dels al·lòfons.

La idea de les vacances és aprofitar per treballar molt la fonètica. Cal fer els exercicis 5-6-7-8-9-10 de les pàg. 270-272. A més reparteixo unes fotocòpies de fonètica amb exemples de tots els fonemes, exercicis i un solucionari. S’ha de fer fins a l’exercici ___ (algú ho pot recordar en un comentari? tinc les fotocòpies a la feina i no me’n recordo). Malauradament no les tinc en digital. Són els exercicis del llibret de l’EAPC (aquells llibres blancs), Exercicis per treballar el nivell D. Si els que no heu vingut els voleu per no quedar-vos sense fer res a les vacances 🙂 escriviu-me un mail gmelich@cpnl.cat i quedem perquè els passeu a buscar la setmana que ve per Avinyó, o quedeu amb un/a company/a per fer-ne fotocòpies.

Aquí s’acaba la sessió. La part de fonètica potser es va fer una mica llarga i pesada. La veritat és que la classe més acadèmica va bé per fixar les coses però es fa molt dura. Sobretot si la sessió és tan llarga i divendres 🙂

RECOMANACIONS I FEINA DE NADAL

Ens tornem a trobar el 15 de gener. Cal aprofitar el Nadal per repassar i fer feina.

a) Acabar Les veus del Pamano i fer el treball (sinopsi 100 paraules + crítica 200 paraules = així estem treballant el resum i el text argumentatiu).

b) Si ja heu fet a), podeu fer una altra expressió escrita. Us proposo un text argumentatiu amb algun dels temes text argumentatiu. O bé un resum del text que trobareu al llibre a la pàg. 184 (recordeu que han de ser com a molt 100 paraules; com que és una rondalla feu el resum en estil indirecte, sense diàlegs).

c) Autocorregiu-vos els exercicis de morfologia de les fotocòpies de 100 exercicis… i acabeu de fer els de les fotocòpies Exercicis reflexius de flexió si no ho heu fet. Ho tancarem definitivament després de vacances.

d) Si ja heu acabat de llegir Les veus del Pamano, podeu començar amb el fragment de la Crònica de Ramon Muntaner del 2n volum de la MOLC (us dic dimarts quins capítols són) o si no llegiu un llibre de contes, o el diari Avui sovint, o… Però no us estigueu un mes sense llegir en català! Uns contes de Pere Calders, per exemple… Si algú vol suggeriments, en parlem aquí al bloc.

e) Si teniu molt de temps, llegiu-vos la 2a part de dialectes del llibre (pàg. 126-132)

I això és tot! Només em queda dir-vos que descanseu molt i que tingueu bones vacances i que si algú em vol enviar feina feta (expressions escrites o treballs de Les veus…) jo aniré mirant el correu de tant en tant. I el bloc és aquí tot el Nadal perquè us pugueu comunicar.

Una abraçada.

PS Aquests dies també revisaré i completaré acta anterior.

6a sessió: 20/11

Comencem la sessió pel final: El vídeo de la cançó de la Gossa Sorda que vam escoltar al final de la classe per fer una observació dialectal. Al final d’aquest article hi teniu la lletra d’aquesta i de les altres cançons que escoltarem el dia que ve. Podríeu dir quins dos dialectes es poden observar en aquesta cançó?

Aquí teniu l’acta de la Flàvia. Demana excuses per haver-la fet molt ràpid perquè va de bòlit amb la feina de la Uni. De totes maneres jo crec que està molt bé. Ja hi he afegit materials i algun comentari. Una abraçada a tots.

Acta 20/11/09

* Primerament vam corregir els deures de la pàgina 152 del llibre, del exercici 8 al 13. A més, la Glòria ens va donar una fotocòpia del solucionari on tenim els exercicis resolts.
Calia haver llegit tota la teoria de la síl·laba: diftong, triftong, hiat, sinalefa, elisió, dièresi (des de la pàgina 146 a 152).

Vam recordar els tipus de diftongs:

creixents:
a) gu/ qu + a/o (la u funciona com a semiconsonant)
gü/ qü + e/i

b) i- al començament de paraula (funciona com a consonant) + vocal

c) vocal+ i/u (funcionen com a consonant)+ vocal

decreixents:
vocal+ i/u (on aquestes funcionen com a semivocal)

Vam recordar els signes fonètics de la “i” i la “u” quan formen diftong: [j] i [w] (diferents de quan funcionen com a vocals normals: [i] i [u]).

Vam recordar les regles d’accentuació, especialment aquella que refereix al diftong: una paraula aguda o plana acabada en diftong segueix les mateixes regles que quan acaba en consonant [i no és as, es, is, os, us, en o in, és clar! És a dir trofeu seguirà la mateixa norma d’accentuació que si el mot fos *trofem o *trofel i tròlei la mateixa que si el mot fos *tròlem o *tròlep.]

Vam veure com se separen els mots compostos (pàg.148): paraules amb prefixos, sufixos o “h” intercalada, se separa la síl·laba.
Per exemple:
desanimar: des/a/ni/mar
alhora: al/ho/ra
Vam esmentar una excepció: ionosfera: encara que sembla que la i al començament, forma diftong creixent, se separa trencant-lo: i-o-nos-fe-ra (pàg. 147)

* En segon lloc, vam estudiar la dièresi, afegint a la teoria del llibre (pàg. 149-152),
una fotocòpia resum amb el títol de “Remarques de la dièresi”, dividida en tres parts:
1)la relació de la “c” i la “q” amb el diftong creixent
2)no totes les dièresis cauen en una “i” o una “u” tòniques (alguns trucs per a les que es troben en síl·laba àtona)
3)estalvi de la dièresi i verbs en vocal+ar/vocal+ir

HEM DE FER ELS DEURES SOBRE LA DIÈRESI: PÀG. 155/156

* En tercer lloc, com a repàs d’ortografia de la e/o, vam fer un dictat de 10 paraules:
roí, rigorós, desmuntar, subornar, escrúpol
efeminat, emparar, assemblea, avaluar, rancor

*Després de la pausa, a la segona part de la classe, vam parlar dels dialectes.
La Glòria va donar una fotocòpia (dialectes activitat prèvia rev) per treballar en grup i intentar identificar els diferents dialectes i blocs dialectals del català.

Amb el missatge que les llengües varien molt i que és justament això el que els dóna riquesa i permet que sobrevisquin, per tant, no s’ha d’intentar unificar-les, la Glòria va repartir fotocòpies sobre “Variació lingüística, domini lingüístic i dialectes del català”, amb quadres, mapes i estadístiques.

Resumidament vam establir que les varietats lingüístiques són de dos tipus:
-les que tenen a veure amb la comunitat de parlants i
-les que tenen a veure amb la situació comunicativa

el primer tipus es divideix en altres quatre:
-varietat que depèn de la zona geogràfica: els dialectes
-del moment històric (varietats diacròniques)
-de la generació del parlant
-de la condició social del parlant o l’argot del grup al qual pertany

el segon tipus genera les varietats funcionals: els registres, que poden ésser
-formal ( científic, literari, etc)
-informal (col·loquial i vulgar)
-estàndard (entre la formal i la informal)

La Glòria va dibuixar una mena de mapa a la pissarra, dividit per una línia vertical entre els dialectes occidentals i els orientals. Del costat occidental, el nord occidental (al nord, òbviament) i el valencià al sud. Del costat oriental, el rossellonès al nord, el central (al centre) i fora del mapa, el balear i l’alguerès.
Per altra banda, una línia horitzontal va dividir el mapa en dialectes de tipus consecutiu al sud i constitutiu al nord. Això vol dir:

-dialectes constitutius: els que s’han desenvolupat a un territori a partir de la llengua mare (el llatí, en aquest cas). Més o menys al segle VIII al nord, la Catalunya Vella, es comença a parlar una llengua diferent del llatí, que posteriorment serà el català. [Els dialectes constitutius del català són el rossellonès, el central i el nord-occidental.]

-dialectes consecutius: els que són conseqüència de trasplantar una llengua per invasió o colonització en un territori. Es el cas del català del País Valencià, les Illes i l’Alguer.

RECORDAR QUE HEM DE FER ELS EXERCICIS REFLEXIUS DE FLEXIÓ [Alerta: Els que s’haurien de fer són les primeres fotocòpies que vam repartir de morfologia del substantiu i l’adjectiu; els exercicis reflexius de flexió els farem a classe i més endavant perquè són una mica més complicats. Malauradament no tinc en digital cap d’aquests dos materials! A poc a poc…]

Finalment, per acabar la classe, vam començar a escoltar “Camals mullats” de “La gossa sorda” (un grup valencià), una de les tres cançons que figuren a l’última fotocòpia (lletres) que ens va donar la Glòria.

Flavia

Recordeu que s’ha de lliurar el text argumentatiu (els qui no l’hàgiu lliurat ja…)!

5a sessió: 13/11/09

Aquí teniu l’acta de l’Oriol. Acabada de sortir del forn. Amb comentaris i tot! (cada dia les fem millor). Jo ja hi he afegit les fotocòpies que tenia en digital. Potser també hi afegeixo aquests dies les transcripcions fonètiques (per utilitzar l’alfabet fonètic la manera més pràctica que he trobat fins ara és anar a la viquipèdia, a l’entrada AFI i copiar i enganxar els símbols des d’allà, Oriol) i algun comentari més. Aneu traient el cap. Per cert, algú sap ja l’hora de la pel·li avui? Mireu-vos l’entrevista i les rutes pel Pallars a la secció Calaix de sastre… I una conferència del Cabré a la UOC que hi he afegit avui i que és molt interessant.

Finalment, recordeu que a part dels deures que ha esmentat l’Oriol, heu de repassar els quadres d’ortografia difícil de la o/u i a/e (a les unitats corresponents del llibre) perquè en dictaré algunes paraules el dia que ve.

Acta divendres 13-11-2009

Espero que surti bé…

Vaig arribar un parell de minuts tard i entre l’alumnat que ja estava a classe i la Glòria parlaven al voltant de la ressenya del llibre Les veus del Pamano. Alguns alumnes van proposar que s’enrraderís la presentació de la ressenya prevista per l’11 de desembre. Finalment, es va decidir que es podrà presentar al tornar de les vacances de Nadal, però no més tard. I els o les que tinguin temps de fer-la pel dia previst, també la poden presentar.

Recordar que la ressenya del llibre ha de tenir 300 paraules. 200 per fer la crítica o el text argumentatiu i 100 paraules per la sinopsi.

Vam començar amb fonètica (pàg. 146 del llibre).*

Després de repassar els monosíl·labs àtons (que són la excepció, ja que la majoria són àtons) com els articles (el, la ,els les), els pronoms febles (em, et, es, ens, us, hi ,ho,li) i les preposicions simples (a, amb, de, per), a més del “que” (àton); vam corregir els exercicis de fonètica vocàlica (fotocòpia), on s’inclouen els versos de Josep Carner.

En remarco dos que em van agradar:

L’orador

Son gall, en un apòstrof d’alta ardència

ha mort en flor la seva dissidència”.

(e oberta)

La bellesa

Ja un peu inclina cap a dins del pou

l’ombra divina que mig és, mig fou”.

(o tancada)

També vam corregir els deures de fonètica del llibre.

Vam treballar

El diftong:

 • diftongs decreixents a,e,i,o,u + i, u

la primera grafia funciona com a vocal, la segona com a semivocal

exemples: flai/re, fei/na, no/vii, boi/ra, cui/ner, fau/na, teu/la, xiu/let, mou/re, duu

 • diftongs creixents i, u + a, e, i, o, u

Tres casos:

 • Quan la u va precedida de les consonants g o q i seguida de vocal, la u funciona com a semiconsonant

Exemples: ai/gua, ai/gües, pin/güí, pa/rai/guot, pas/qua, fre/qüent, a/qüí/fer i quo/ta.

 • La i a principi de paraula, funciona com a consonant i forma síl·laba amb la vocal següent:

Exemples: io-gurt, iu-goslàvia, hiat.

 • Quan la i o la u es troben entre dues vocals, funcionen com a consonants i formen síl·laba amb la vocal següent.

Exemples: ca/uen, ia/ia, tre-ia però no Ma/ri/a

El triftong:

La combinació d’un diftong creixent i un de decreixent. En aquests casos la primera i i la primera u funcionen com a consonants.

Exemples: guai/ta, fè/ieu,

I entre mig, i com a bon repàs de tot això feu la transcripció fonètica de cuota i de quota.

El hiat:

És la coincidència de dues vocals succesives que no formen diftong. Aquestes vocals, per tant, pertanyen a síl·labes diferents:

Exemples: ci/èn/ci/es, his/tò/ri/a, fun/ci/ó, ví/du/a, du/es

Vam fer un tastet de la dièrisi (pàg, 149 del llibre), que la Glòria va definir com “les vitamines per les vocals”. Una definició magnífica i bonica, per cert. Amb la dièresi fabriquem un hiat i trenquem un diftong.

Els fenòmens dels conactes vocàlics:

La sinalefa: Enllaçar la vocal del final d’una paraula amb la vocal inicial de la paraula que hi ha a continuació, tot formant un diftong.

Exemples: pa_integral , peix_amarg, qui_ho sap, ja_ho veus, hi_ha dos nois, flor_olorosa

L’elisió: Consisteix a no pronunciar una vocal àtona quan es troba en contacte amb una altra vocal, sigui tònica o àtona.

Exemples: dotze_homes o porta_elàstics (neutra+àtona, la neutra desapareix), un indi_innocent, una_ungla, ferro_oxidat.

Un exercici més interessant de fonètica que va sorgir. Feu la transcripció fonètica de setze ous i de set sous.

*L’ordinador no em permet escriure les transcripcions fonètiques de tot el que fins ara hem repassat.

DESCANS (moure les cames, cigarrets, aigües, coca-coles, i telèfons mòbils)

Recordatori que dilluns 16 i dimarts 17, per TV3 (confirmeu horaris) s’emet en dues parts la versió televisiva de “Les veus del Pamano”.

La o i la u

Correcció dels exercicis 6-7-8-9-10-11-12 i 13 de les pàgines 59-60 del llibre.

Repassar les pàgines 57-58 del llibre.

Recordeu que al calaix de sastre d’aquest bloc podeu trobar dictats en línia.

La Glòria ens reparteix dues fotocòpies, una d’exercicis reflexius de flexió per anar-los fent, i l’altra exercicis de morfosintaxi, dels quals d’aquí dues classes ens donarà el solucionari.

El text argumentatiu:

Exercici en grup per ordenar els diferents paràgrafs d’un article d’opinió (article d’opinió itineraris suficiència). [Si us ha interessat aquest exercici us podeu mirar, en general, tot el material de l’article d’opinió que trobareu als itineraris de nivell suficiència; hi ha exercicis autocorrectius interessants.]

Després vam treballar una pluja inicial amb qüestions al voltant del text argumentatiu (pluja prèvia text argumentatiu).

El text argumentatiu té:

 • Títol
 • Introducció o tesi (1r paràgraf)
 • Argumentació o desenvolupament (1 o més paràgrafs)
 • Conclusió i resum (1 paràgraf)

I els paràgrafs que estiguin ben separats, perquè quedi clar cada bloc.

Fotocòpia de marcadors textuals per estructurar un text. [No la tenim en digital, material extret del llibre de Daniel Cassany, La cuina de l’escriptura.] També es recomana el llibre de Daniel Cassany Descriure escriure. Com s’aprèn a escriure (Barcelona: Empúries, 1987)

Llistat de possibles temes per fer el text argumentatiu (200 paraules) que s’haurà de presentar la propera setmana (temes text argumentatiu), després d’omplir l’estructura text argumentatiu (que també s’ha de lliurar).

Deures pel proper divendres:

Exercicis 8 i 9 de la pàgina 152 del llibre

Exercicis 10,11 i 12 de la pàgina 153 del llibre

Exercici 13 de la pàgina 154 del llibre

Text argumentatiu de 200 paraules.

Recursos fonètica i català oral en línia

L’Audrey Hepburn aprenent fonètica estàndard anglesa amb l’ajut del professor Higgins (un fonetista). Coneixeu la pel·lícula?

Fa dies que tinc ganes de comentar-vos uns enllaços nous que he afegit a la columna de la dreta. Els he classificat sota l’epígraf “Fonètica i estàndard oral”.

En primer lloc hi trobareu el web “Els sons del català”. Es tracta d’una pàgina molt completa elaborada entre altres per la UB on hi ha el quadre fonètic del català i es poden escoltar tots els sons del quadre, així com veure gràfics animats del tracte vocal en el moment d’emissió de tots els sons. És una pàgina molt útil i molt ben feta i us la recomano per treballar la fonètica. Hi ha una aplicació, per exemple, que trobo molt interessant ara que estem treballant la fonètica vocàlica: es tracta de la possibilitat de comparar el gràfic animat en el moment de l’emissió de diferents sons. Així es pot distingir clarament el grau d’obertura de la boca i d’avançament lingual de les diferents vocals veient els dibuixos els uns al costat dels altres. Vaja, una pàgina molt interessant i molt útil.

En aquesta secció també hi he afegit un enllaç a les propostes d’estàndard oral de l’IEC. L’Institut ha publicat dos opuscles parlant de com ha ser ser el català oral, un de fonètica i un de morfologia. Ambdós són molt útils i els heu de tenir en compte a l’hora d’elaborar les vostres exposicions orals. Es tracta, evidentment, d’una proposta que té en compte les diferents varietats dialectals. A l’enllaç que us he passat trobareu aquestes publicacions en línia en .pdf i es poden descarregar.

Finalment, també volia comentar-vos que és molt útil l’entrada de la viquipèdia sobre l’AFI. Hi trobareu quadres i enllaços a les descripcions de cada so.

Apa, doncs, espero que us faci servei.


Calendari del curs

Abril 2018
dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
« juny    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Anuncis